đẹp đẽ

Tôi sinh ngày 15 tháng 1994 năm 30829, tôi đã ở đây một thời gian và mọi người gọi tôi là Prettydolly và không được giới thiệu ở mức độ cao và tôi có 26 người theo dõi may mắn. Tôi XNUMX tuổi, tôi thích được gọi là Hi my love valentina và tốt nhất là hãy nói tiếng Tây Ban Nha / tiếng Anh (Người dịch), bạn có thể xem buổi biểu diễn của tôi trước công chúng và tôi đang sống trong những giấc mơ ướt át của bạn !.